۰۲۱-۹۱۰۰۲۵۳۵ مشاوره رایگان

تور آنتالیا13،14،15 مهر ماه(پرواز تیلویند)

lara Palace Antalya

با صبحانه
منطقه لارا
دو تخته 14,040,000 تومان
یک تخته 18,810,000 تومان
کودک با تخت 16,140,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

palmet family lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 23,890,000 تومان
یک تخته 31,090,000 تومان
کودک با تخت 18,700,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

belkon Club

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 24,790,000 تومان
یک تخته 32,440,000 تومان
کودک با تخت 19,160,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

cender

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 25,100,000 تومان
یک تخته 32,900,000 تومان
کودک با تخت 19,310,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

ramada Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 33,610,000 تومان
یک تخته 45,670,000 تومان
کودک با تخت 23,560,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

amon Belek antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 33,610,000 تومان
یک تخته 55,220,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

wyndham garden lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 33,610,000 تومان
یک تخته 45,670,000 تومان
کودک با تخت 23,560,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

karmir Resort Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 35,230,000 تومان
یک تخته 52,240,000 تومان
کودک با تخت 24,370,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

sealife Family Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 35,230,000 تومان
یک تخته 48,100,000 تومان
کودک با تخت 24,370,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

hotel Crystal Paraiso

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 35,550,000 تومان
یک تخته 48,580,000 تومان
کودک با تخت 24,530,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

porto Bello Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 35,880,000 تومان
یک تخته 53,340,000 تومان
کودک با تخت 24,700,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 35,880,000 تومان
یک تخته 49,070,000 تومان
کودک با تخت 24,700,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

orange county belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 36,520,000 تومان
یک تخته 61,060,000 تومان
کودک با تخت 25,020,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

orange County Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 36,520,000 تومان
یک تخته 61,060,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

aydin bey queen antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 37,820,000 تومان
یک تخته 63,650,000 تومان
کودک با تخت 25,670,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

limak Limra Hotel and Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 38,790,000 تومان
یک تخته 53,440,000 تومان
کودک با تخت 26,150,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

crystal Waterworld Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 42,680,000 تومان
یک تخته 73,370,000 تومان
کودک با تخت 28,100,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

asteria Kremlin Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 43,650,000 تومان
یک تخته 63,650,000 تومان
کودک با تخت 28,580,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

mirage park resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 45,270,000 تومان
یک تخته 63,160,000 تومان
کودک با تخت 29,390,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

crystal Deluxe Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 45,600,000 تومان
یک تخته 63,650,000 تومان
کودک با تخت 29,560,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

Amara Premier Palace Hotel

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 45,920,000 تومان
یک تخته 64,130,000 تومان
کودک با تخت 29,720,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

aquaworld belek antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 47,860,000 تومان
یک تخته 83,740,000 تومان
کودک با تخت 30,690,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

royal Wings Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 52,720,000 تومان
یک تخته 74,340,000 تومان
کودک با تخت 33,120,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

adalya Elite Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 53,050,000 تومان
یک تخته 74,830,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

sherwood ex lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 53,580,000 تومان
یک تخته 75,620,000 تومان
کودک با تخت 33,550,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

rixos Downtown Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 53,700,000 تومان
یک تخته 83,640,000 تومان
کودک با تخت 33,610,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

selectum Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 55,640,000 تومان
یک تخته 82,830,000 تومان
کودک با تخت 34,580,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

rixos Beldibi Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 55,960,000 تومان
یک تخته 87,490,000 تومان
کودک با تخت 34,740,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

granada Luxury Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 55,960,000 تومان
یک تخته 79,200,000 تومان
کودک با تخت 34,740,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

titanic Deluxe Golf Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 56,380,000 تومان
یک تخته 81,070,000 تومان
کودک با تخت 33,700,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

titanic Beach Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 56,380,000 تومان
یک تخته 81,070,000 تومان
کودک با تخت 33,700,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

nirvana cosmopolitan antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 57,910,000 تومان
یک تخته 103,820,000 تومان
کودک با تخت 35,710,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

rixos Sungate Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 58,880,000 تومان
یک تخته 83,570,000 تومان
کودک با تخت 36,200,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

delphin Imperial Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 66,300,000 تومان
یک تخته 94,710,000 تومان
کودک با تخت 39,910,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

delphin Be Grand Resort Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 67,520,000 تومان
یک تخته 96,530,000 تومان
کودک با تخت 40,520,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

barut lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 78,000,000 تومان
یک تخته 112,250,000 تومان
کودک با تخت 45,760,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

titanic Mardan Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 78,940,000 تومان
یک تخته 114,160,000 تومان
کودک با تخت 45,730,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

hotel maxx royal belek golf antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 118,170,000 تومان
یک تخته 203,620,000 تومان
کودک با تخت 65,840,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر:‌
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی بار مجاز: 20 کیلو
مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آدانا بار مجاز: 20 کیلو
پایان سفر:

مدارک و خدمات

تورهای مشابه

سوالات متداول

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز nan از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور آنتالیا13،14،15 مهر ماه(پرواز تیلویند)

0 دیدگاه ثبت شده

جستجوی تور
تاریخ رفت
منوی سایت