۰۲۱-۹۱۰۰۲۵۳۵ مشاوره رایگان

تور آنتالیا6،7،8 مهر ماه(پرواز تیلویند)

lara Palace Antalya

با صبحانه
منطقه لارا
دو تخته 21,070,000 تومان
یک تخته 27,350,000 تومان
کودک با تخت 17,990,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

belkon Club

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 25,790,000 تومان
یک تخته 33,440,000 تومان
کودک با تخت 20,160,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

palmet family lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 26,730,000 تومان
یک تخته 34,840,000 تومان
کودک با تخت 20,620,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

cender

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 28,970,000 تومان
یک تخته 38,210,000 تومان
کودک با تخت 21,750,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

amon Belek antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 36,680,000 تومان
یک تخته 60,360,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

hotel Crystal Paraiso

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 37,640,000 تومان
یک تخته 51,220,000 تومان
کودک با تخت 26,080,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

ramada Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 37,960,000 تومان
یک تخته 51,700,000 تومان
کودک با تخت 26,240,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

wyndham garden lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 37,960,000 تومان
یک تخته 51,700,000 تومان
کودک با تخت 26,240,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 38,280,000 تومان
یک تخته 52,180,000 تومان
کودک با تخت 26,400,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

aydin bey queen antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 40,210,000 تومان
یک تخته 55,070,000 تومان
کودک با تخت 27,360,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

karmir Resort Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 42,780,000 تومان
یک تخته 64,380,000 تومان
کودک با تخت 28,650,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

orange county belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 43,990,000 تومان
یک تخته 69,990,000 تومان
کودک با تخت 28,010,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

orange County Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 43,990,000 تومان
یک تخته 69,990,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

crystal Waterworld Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 44,630,000 تومان
یک تخته 71,280,000 تومان
کودک با تخت 28,330,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

asteria Kremlin Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 45,020,000 تومان
یک تخته 65,240,000 تومان
کودک با تخت 29,770,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

crystal Deluxe Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 46,310,000 تومان
یک تخته 64,220,000 تومان
کودک با تخت 30,410,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

Amara Premier Palace Hotel

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 49,200,000 تومان
یک تخته 68,550,000 تومان
کودک با تخت 31,860,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

aquaworld belek antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 49,520,000 تومان
یک تخته 86,040,000 تومان
کودک با تخت 32,020,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

mirage park resort antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 53,300,000 تومان
یک تخته 70,960,000 تومان
کودک با تخت 32,660,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

sherwood ex lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 56,910,000 تومان
یک تخته 80,620,000 تومان
کودک با تخت 35,210,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

adalya Elite Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 57,080,000 تومان
یک تخته 80,120,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

nirvana cosmopolitan antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 57,220,000 تومان
یک تخته 101,450,000 تومان
کودک با تخت 35,870,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

miracle Resort Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 57,220,000 تومان
یک تخته 80,590,000 تومان
کودک با تخت 35,870,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

granada Luxury Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 57,860,000 تومان
یک تخته 81,550,000 تومان
کودک با تخت 36,190,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

royal Wings Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 58,180,000 تومان
یک تخته 82,030,000 تومان
کودک با تخت 36,350,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

selectum Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 58,760,000 تومان
یک تخته 83,220,000 تومان
کودک با تخت 35,390,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

rixos Downtown Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 59,150,000 تومان
یک تخته 92,210,000 تومان
کودک با تخت 36,830,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

titanic Beach Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 59,970,000 تومان
یک تخته 81,960,000 تومان
کودک با تخت 34,990,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

rixos Sungate Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 63,320,000 تومان
یک تخته 89,740,000 تومان
کودک با تخت 38,920,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

titanic Deluxe Golf Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 64,390,000 تومان
یک تخته 89,590,000 تومان
کودک با تخت 36,200,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

the Land Of Legends Belek Antalya

با صبحانه
منطقه بلک
دو تخته 68,780,000 تومان
یک تخته 97,920,000 تومان
کودک با تخت 41,650,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

delphin Imperial Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 71,550,000 تومان
یک تخته 102,070,000 تومان
کودک با تخت 43,030,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

delphin Be Grand Resort Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 74,580,000 تومان
یک تخته 106,620,000 تومان
کودک با تخت 44,550,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

susesi Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 75,230,000 تومان
یک تخته 107,110,000 تومان
کودک با تخت 45,380,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

barut lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 78,410,000 تومان
یک تخته 112,370,000 تومان
کودک با تخت 46,460,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

titanic Mardan Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 82,830,000 تومان
یک تخته 115,250,000 تومان
کودک با تخت 47,430,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

rixos Premium Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 115,000,000 تومان
یک تخته 167,260,000 تومان
کودک با تخت 64,760,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 118,210,000 تومان
یک تخته 202,890,000 تومان
کودک با تخت 66,360,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر:‌
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی بار مجاز: 20 کیلو
مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آدانا بار مجاز: 20 کیلو
پایان سفر:

مدارک و خدمات

تورهای مشابه

سوالات متداول

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور آنتالیا6،7،8 مهر ماه(پرواز تیلویند)

0 دیدگاه ثبت شده

جستجوی تور
تاریخ رفت
منوی سایت