۰۲۱-۹۱۰۰۲۵۳۵ مشاوره رایگان

تور آنتالیا 2 مهر ماه (پرواز ترکیش)

belkon Club

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 28,790,000 تومان
یک تخته 34,690,000 تومان
کودک با تخت 25,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

cender

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 33,790,000 تومان
یک تخته 43,290,000 تومان
کودک با تخت 27,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

orange county resort alanya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 40,490,000 تومان
یک تخته 62,490,000 تومان
کودک با تخت 31,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 41,190,000 تومان
یک تخته 0 تومان
کودک با تخت 31,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 42,790,000 تومان
یک تخته 62,490,000 تومان
کودک با تخت 32,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

Greenwood Kemer Resort

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 42,790,000 تومان
یک تخته 57,890,000 تومان
کودک با تخت 32,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

orange County Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 44,490,000 تومان
یک تخته 70,390,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

orange county belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 46,090,000 تومان
یک تخته 73,690,000 تومان
کودک با تخت 33,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

limak Limra Hotel and Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 48,790,000 تومان
یک تخته 70,390,000 تومان
کودک با تخت 35,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

crystal Waterworld Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 48,990,000 تومان
یک تخته 81,590,000 تومان
کودک با تخت 36,090,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

karmir Resort Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 48,990,000 تومان
یک تخته 61,290,000 تومان
کودک با تخت 32,790,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

crystal prestige elite antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 49,390,000 تومان
یک تخته 80,290,000 تومان
کودک با تخت 35,790,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

Aska River Suites

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 49,390,000 تومان
یک تخته 72,890,000 تومان
کودک با تخت 35,790,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

sherwood Dreams Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 50,790,000 تومان
یک تخته 67,490,000 تومان
کودک با تخت 36,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

club Sera Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 51,090,000 تومان
یک تخته 74,190,000 تومان
کودک با تخت 36,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

aquaworld belek antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 52,690,000 تومان
یک تخته 86,890,000 تومان
کودک با تخت 37,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

asteria Kremlin Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 52,990,000 تومان
یک تخته 69,990,000 تومان
کودک با تخت 36,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

Amara Premier Palace Hotel

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 53,790,000 تومان
یک تخته 82,190,000 تومان
کودک با تخت 37,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

Corendon Playa Kemer Hotel

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 54,390,000 تومان
یک تخته 86,690,000 تومان
کودک با تخت 38,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

crystal centro antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 55,990,000 تومان
یک تخته 93,490,000 تومان
کودک با تخت 39,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

baia lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 55,990,000 تومان
یک تخته 93,490,000 تومان
کودک با تخت 39,090,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

aska Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 57,790,000 تومان
یک تخته 87,390,000 تومان
کودک با تخت 39,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

royal Wings Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 58,990,000 تومان
یک تخته 97,790,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

spice Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 60,290,000 تومان
یک تخته 85,790,000 تومان
کودک با تخت 41,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

ic Santai Family Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 60,990,000 تومان
یک تخته 95,490,000 تومان
کودک با تخت 39,490,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

adalya Elite Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 61,590,000 تومان
یک تخته 96,290,000 تومان
کودک با تخت 41,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

sherwood ex lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 61,990,000 تومان
یک تخته 87,990,000 تومان
کودک با تخت 41,890,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

titanic Beach Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 61,990,000 تومان
یک تخته 99,290,000 تومان
کودک با تخت 43,890,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

selectum Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 62,790,000 تومان
یک تخته 96,190,000 تومان
کودک با تخت 42,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

granada Luxury Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 62,790,000 تومان
یک تخته 96,190,000 تومان
کودک با تخت 42,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

nirvana cosmopolitan antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 63,290,000 تومان
یک تخته 103,690,000 تومان
کودک با تخت 42,690,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

rixos Downtown Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 64,290,000 تومان
یک تخته 109,990,000 تومان
کودک با تخت 43,190,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

rixos Beldibi Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 65,990,000 تومان
یک تخته 108,690,000 تومان
کودک با تخت 43,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

titanic Deluxe Golf Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 66,990,000 تومان
یک تخته 105,090,000 تومان
کودک با تخت 45,690,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

delphin Palace Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 69,790,000 تومان
یک تخته 101,090,000 تومان
کودک با تخت 45,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

rixos Sungate Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 72,990,000 تومان
یک تخته 127,490,000 تومان
کودک با تخت 48,990,000 تومان
کودک بدون تخت 17,990,000 تومان

royal Seginus Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 74,190,000 تومان
یک تخته 107,990,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

delphin Imperial Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 75,790,000 تومان
یک تخته 110,690,000 تومان
کودک با تخت 48,990,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

susesi Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 76,490,000 تومان
یک تخته 128,690,000 تومان
کودک با تخت 49,290,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

royal adam eve antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 77,490,000 تومان
یک تخته 113,290,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

delphin Be Grand Resort Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 79,090,000 تومان
یک تخته 115,890,000 تومان
کودک با تخت 50,590,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

rixos Premium Tekirova Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 98,790,000 تومان
یک تخته 179,190,000 تومان
کودک با تخت 60,390,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

regnum Carya Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 103,790,000 تومان
یک تخته 180,690,000 تومان
کودک با تخت 62,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

maxx royal kemer analya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 187,790,000 تومان
یک تخته 340,490,000 تومان
کودک با تخت 104,890,000 تومان
کودک بدون تخت 19,990,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر:‌
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی بار مجاز: 25 کیلو
مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آدانا بار مجاز: 25 کیلو
پایان سفر:

مدارک و خدمات

تورهای مشابه

سوالات متداول

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور آنتالیا 2 مهر ماه (پرواز ترکیش)

0 دیدگاه ثبت شده

جستجوی تور
تاریخ رفت
منوی سایت