۰۲۱-۹۱۰۰۲۵۳۵ مشاوره رایگان

تور آنتالیا (پرواز ماوی گوک)

lara Palace Antalya

با صبحانه
منطقه لارا
دو تخته 17,590,000 تومان
یک تخته 24,290,000 تومان
کودک با تخت 16,490,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

agon Antalya

با صبحانه
دو تخته 19,590,000 تومان
یک تخته 28,590,000 تومان
کودک با تخت 17,590,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

cender

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه کمر
دو تخته 27,190,000 تومان
یک تخته 36,390,000 تومان
کودک با تخت 21,490,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

orange County Kemer Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 36,090,000 تومان
یک تخته 65,590,000 تومان
کودک با تخت 0 تومان
کودک بدون تخت 0 تومان

ramada Resort Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 37,190,000 تومان
یک تخته 50,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

wyndham garden lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 37,190,000 تومان
یک تخته 50,990,000 تومان
کودک با تخت 25,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

sherwood suites resort

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 37,590,000 تومان
یک تخته 55,990,000 تومان
کودک با تخت 27,890,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

orange county belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 38,490,000 تومان
یک تخته 65,590,000 تومان
کودک با تخت 26,790,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

grand Park Lara

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 39,590,000 تومان
یک تخته 57,790,000 تومان
کودک با تخت 27,190,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

crystal Waterworld Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 41,590,000 تومان
یک تخته 72,890,000 تومان
کودک با تخت 27,890,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

aquaworld belek antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 43,190,000 تومان
یک تخته 75,590,000 تومان
کودک با تخت 29,290,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

asteria Kremlin Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 44,990,000 تومان
یک تخته 66,390,000 تومان
کودک با تخت 29,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

selectum family antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 45,590,000 تومان
یک تخته 67,390,000 تومان
کودک با تخت 30,390,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

ic Santai Family Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 49,990,000 تومان
یک تخته 70,290,000 تومان
کودک با تخت 32,490,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

selectum Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 57,490,000 تومان
یک تخته 85,890,000 تومان
کودک با تخت 36,390,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

sherwood ex lara antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 57,590,000 تومان
یک تخته 81,790,000 تومان
کودک با تخت 35,390,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

ic Green Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 58,190,000 تومان
یک تخته 105,490,000 تومان
کودک با تخت 36,790,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

nirvana cosmopolitan antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 58,590,000 تومان
یک تخته 95,890,000 تومان
کودک با تخت 35,390,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

granada Luxury Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 58,890,000 تومان
یک تخته 83,790,000 تومان
کودک با تخت 37,190,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

rixos Downtown Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
شهر آنتالیا
دو تخته 60,590,000 تومان
یک تخته 110,490,000 تومان
کودک با تخت 37,890,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

rixos Sungate Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 64,590,000 تومان
یک تخته 97,790,000 تومان
کودک با تخت 39,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

titanic Beach Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 64,590,000 تومان
یک تخته 92,390,000 تومان
کودک با تخت 39,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

susesi Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 72,790,000 تومان
یک تخته 122,590,000 تومان
کودک با تخت 43,890,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

delphin Imperial Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 76,290,000 تومان
یک تخته 109,790,000 تومان
کودک با تخت 45,690,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

delphin Be Grand Resort Lara Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 76,390,000 تومان
یک تخته 109,790,000 تومان
کودک با تخت 45,690,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

titanic Deluxe Golf Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 80,290,000 تومان
یک تخته 115,890,000 تومان
کودک با تخت 47,790,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

voyage Belek Golf & Spa Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 83,590,000 تومان
یک تخته 142,790,000 تومان
کودک با تخت 49,590,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

Corendon Playa Kemer Hotel

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 84,590,000 تومان
یک تخته 139,990,000 تومان
کودک با تخت 49,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

titanic Mardan Palace Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه لارا
دو تخته 84,890,000 تومان
یک تخته 122,590,000 تومان
کودک با تخت 49,990,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

calista Luxury Resort Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 93,590,000 تومان
یک تخته 143,890,000 تومان
کودک با تخت 54,490,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

the Land Of Legends Belek Antalya

با صبحانه
منطقه بلک
دو تخته 95,890,000 تومان
یک تخته 164,290,000 تومان
کودک با تخت 55,690,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

Cullinan Belek

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
دو تخته 103,790,000 تومان
یک تخته 150,990,000 تومان
کودک با تخت 59,590,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

regnum Carya Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 107,290,000 تومان
یک تخته 184,890,000 تومان
کودک با تخت 61,390,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

rixos Premium Belek Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 122,990,000 تومان
یک تخته 201,690,000 تومان
کودک با تخت 69,190,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya

با صبحانه نهار شام ونوشیدنی
منطقه بلک
دو تخته 146,190,000 تومان
یک تخته 200,000,000 تومان
کودک با تخت 80,590,000 تومان
کودک بدون تخت 15,990,000 تومان

مسیر سفر

شروع سفر:‌
فرودگاه مبدا: فرودگاه امام خمینی بار مجاز: 25 کیلو
مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
فرودگاه مقصد: فرودگاه آنتالیا بار مجاز: 25 کیلو
پایان سفر:

مدارک و خدمات

تورهای مشابه

سوالات متداول

نظرات کاربران

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور آنتالیا (پرواز ماوی گوک)

0 دیدگاه ثبت شده

جستجوی تور
تاریخ رفت
منوی سایت